ANKARA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından İl Müdürlüğümüz ile birlikte 25 İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkan, üye ve raportörlerine eğitim verildi.

Tüketici Hakem Heyetlerinde görev alan Başkan, üye ve raportörlerin yeni mevzuat ve Yargı kararları hakkında bilgilendirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması açısından, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bayram UZUNOĞLAN, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Sayın A. Fatih ÇELENK ve Sayın Zeynep ŞAHİN tarafından İl Müdürlüğümüz ile birlikte 25 İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkan, üye ve raportörlerine eğitim verildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe günü 13.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitim programına, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden, Tüketici Hakem heyetleri Koor. Daire Başkanı Sayın Fatma ÇAĞLAR, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Sayın Armağan YÜCEDAĞ ve Sayın Ozan TÜYSÜZ ile birlikte Bakanlığımızın diğer uzman kadrosu ve Ankara Ticaret İl Müdürümüz Sayın Yavuz KARAER ile Şube Müdürümüz Sayın Hülya İPEK’de katılım sağladı.