Tüketici ve Tüketim Konulu Resim Yarışması

Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tüketici hakları konusunda farkındalığı artırmak, sanatsal aktivitelerde etkin rol oynanmasına ve öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine olanak sağlamak amacıyla tüm Türkiye’de resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencilerini kapsayan “Tüketici ve Tüketim” konulu resim yarışması düzenlemiştir. Resim yarışmasına öğrenciler, doldurup imzaladıkları fotoğraflı başvuru formu ve 35×50 formatındaki eserin aslı (orijinali) ile katılabileceklerdir. Öğrenciler Tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü resmi internet sitesi http://tuketici.ticaret.gov.tr/  adresinden ayrıca https://www.facebook.com/etuketici/  ve https://twitter.com/ e-tüketici sosyal medya adreslerinden, başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşabilecekler.


Yarışma "Katılım formu ve Taahhütname" için tıklayınız
Tablo-1 Etiket için tıklayınız