ANKARA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİ BAŞVURU ODASI OLUŞTURULDU,TÜKETİCİ BAŞVURULARI KOLAYLAŞTIRILDI.

       Ticaret İl Müdürümüz Sayın Ekrem YILDIZ 01.08.2014 tarihinde göreve başladıktan sonra tüketicilerin Tüketici İl Hakem Heyetine başvurularında kolaylık sağlamak, yardımcı olmak ve Tüketici İl Hakem Heyeti işlemlerinin düzgün ve tertip içerisinde sürdürülmesi, hakem heyetinde doğru kararlar alınabilmesi için bir takım düzenlemeleri hayata geçirmiş olup tüketiciler için Tüketici Başvuru Birimi (Odası) oluşturmuştur.
       Bununla;
1- Tüketicilerin hakem heyetine geçerli ve gerekli olan belge ve taleplerle kolayca başvurabilmeleri sağlanmakta,
2- Hakem Heyetinde görev yapan Raportörler başvuru için gelen vatandaşlarca meşgul edilmemekte,
3- Bu uygulamadan tüketiciler memnun oldukları gibi, daha çok dosya ve daha hızlı heyet kararları alınabilmektedir.

                                                  

                                                                TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİ

                                                                        BAŞVURU ADRESİ
Eğer Tüketici Şikayetiniz;
•Satın aldığınız Mal veya Hizmette bulunan ayıba ilişkin ise,
•Bankadan kullanmış olduğunuz konut / ihtiyaç / tüketici /  taşıt ve diğer kredilerden kesilen; Dosya masrafı, Komisyon, İpotek fek ücreti, Yeniden Yapılandırma, Ekspertiz ücreti, Kredi kullandırma masrafı, İstihbarat ücreti, Dekont ücreti masraflara ilişkin ise,
•Uyuşmazlık bedeliniz 2.000 TL ile 3.000 TL (dahil) arasında ise Doğanbey Mah. İstanbul Caddesi No:24 Bakır Han Kat: 1-2-3 Ulus 06060 Altındağ / ANKARA adresindeki Ankara Ticaret İl MüdürlüğüTüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirsiniz.
Telefon  : (0 312) 311 22 65 - 67 - 68
Faks       : (0 312) 311 22 61
                      

                                                                  TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİ
                                                                        BAŞVURU ODASI

Müdürlüğümüz hizmet binasının 2. Katındaki Tüketici İl Hakem Heyeti Başvuru Odasında personelimiz, gelen vatandaşlarımızın Tüketici Başvuru Taleplerini dinleyip dilekçelerinin doldurulmasında yardımcı olmaktadır.

TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİ
DEĞERLENDİRMESİ

  • Tüketici İl Hakem Heyetine yapılmış olan başvuru, karşı tarafa bildirilir ve 15 gün içinde savunmasını göndermesi istenir.
  • Gelen sonuç, Raportörler tarafından bir dosya şeklinde düzenlenip heyet gündemine alınır.
  • Hakem Heyeti her 15 günde bir (ayda iki defa) toplanarak gündeminde hazır olan tüketici başvurularını görüşür ve karara bağlar.

Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karar her iki tarafa tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açıktır. Tüketici İl Hakem Heyetinin verdiği karar (2014 yılı için 2.000 TL – 3.000 TL arasında ) tarafları bağlar, icrai takibat yapılabilir.