İl Müdürümüz Sayın Ekrem YILDIZ MERSİS Tanıtım Toplantısına Katıldı.

İl Müdürümüz Sayın Ekrem YILDIZ’ın da katıldığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin (MERSİS) tanıtım toplantısı 05.11.2014 tarihinde İstanbulda gerçekleştirildi.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, "MERSİS ile şirket kuruluş ve diğer işlemlerinin basitleştirilmesi, sicil işlemlerinin elektronik ortamda, belli standartta ve modern bir şekilde yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin tek noktadan hızlı ve güvenli şekilde karşılanması, ticaret sicilinde aleniyetin sağlanmasını ve güvenin oluşturulması amaçlanıyor" dedi.​

MERSİS'in ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu çok önemli bir bilgi sistemi olduğunu ifade eden Bakan Canikli, şunları söyledi:
"MERSİS ile şirket kuruluş ve diğer işlemlerinin basitleştirilmesi, sicil işlemlerinin elektronik ortamda, belli standartta ve modern bir şekilde yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin tek noktadan hızlı ve güvenli şekilde karşılanması, ticaret sicilinde aleniyetin sağlanmasını ve güvenin oluşturulması amaçlanıyor. MERSİS'in tekil bir tanımlayıcı olarak MERSİS numarasının kullanılması, bilgilere güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın sağlanması, ticaret sicili kayıtlarının merkezi bir veri tabanında birleştirilmesi, iş süreçlerinin standardizasyonu ve uygulama birliğinin sağlanması, anlık verilerle analiz ve raporlamanın yapılabilmesi, yapılacak analizlerle etkin kamu politikalarının oluşturulması, bilgi toplumu hizmetlerinin gereklerine uyumun sağlanması, denetimde etkinliğin artırılması, AB şirketler hukuku direktiflerine uyum sağlanması, personel iş yükünün azaltılması, kırtasiye, haberleşme ve insan kaynağı gibi giderlerden tasarruf sağlanması fayda sağlıyor."

"Aynı Unvan İle Birden Fazla Şirket Kurma Ortadan Kalkıyor"
MERSİS’in getirdiği önemli yeniliklerden biride MERSİS numarası, MERSİS ile tüm tacirlere tekil ve benzersiz bir kimlik numarası veriliyor ve tüm işlemler bu numara ile yapılıyor.
MERSİS'te önemli özelliklerden biri de şirket kurulurken aynı unvan ile birden fazla şirket kurmanın ortadan kalkıyor."Kuracağınız şirketin unvanına benzer bir şirketin var olup olmadığını öğrenmek eskiden zaman alıyordu. Şu anda aynı unvanlı şirket varsa sistem onu kabul etmiyor. Ayrıca ilk kez yeni bir unvan ile şirket kurma işlemini başlattığınız anda henüz işlem sonuçlanmasa bile sistem size 15 gün süre veriyor. Bu sürede siz şirketi kurmazsanız başkası o isimle şirket kurabiliyor."
Şirket kuruluşu ya da tescil aşamasında sistemin, sözleşmenin noter kanalıyla ıslak imza ile imzalanması veya güvenli elektronik imza kullanılarak işlemin elektronik ortamda tamamlanması imkanını sunuluyor.

"Kayıp ve Çalıntı Kimlikle Şirket Kurulamayacak"
Uygulamaya göre, kimlik kartı kaybolan veya çalınan vatandaşların ticaret sicili müdürlüklerine başvurarak durumu bildirmeleri halinde kimlik numaraları ve ad-soyad bilgilerinin MERSİS’teki kısıtlılar listesine dahil ediliyor. Vatandaşlarımızın bu listede kayıtları olduğu sürece kendileri adına yeni bir şirket ya da ticari işletme kuruluşu yapılamıyor. Bu uygulama ile yıllardır süre gelen bir mağduriyet de ortadan kalkmış oluyor.
Yeni Türk Ticaret Kanunu'yla elektronik ortamda hukuki işlem yapılabiliyor ve yeni kanunla şirketler için getirilen en önemli yenilikçi uygulamalardan biride, Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS).
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile payları borsaya kote olan şirketlerin genel kurullarını elektronik ortamda yapmaları zorunlu hale gelmiştir. Diğer şirketlerimiz de genel kurullarını dilerlerse bu sistem üzerinden gerçekleştirebilirler. Yine sermaye şirketlerimiz, yönetim kurulu ve müdürler kurulunu da tamamen elektronik ortamda yapabilecekler.Elektronik Genel Kurul Sistemi, şirketler, pay sahipleri, temsilciler, aracı kuruluşlar ve diğer paydaşlar açısından genel kurul öncesindeki, toplantı anındaki ve sonrasındaki bütün işlemlerin elektronik imzayla yapılabildiğibir platformdur.Bakanlığımızın yetkilendirdiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilişkili kuruluşu Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yürütülen Elektronik Genel Kurul Sistemi, kapsamı açısından dünyada bir ilktir. Nitekim bu sistem, uluslarararası basında yer bulmuştur.

"Bugüne Kadar, 748 Anonim Şirket Genel Kurulu Elektronik Ortamda Gerçekleştirdi"
Bugüne kadar, 748 anonim şirket genel kurulu elektronik ortamda gerçekleştirdi. Bu toplantılara, 11 bin 498 kişi fiziken, 29 bin 750 kişi ise elektronik ortamda katıldı. Yani genel kurullara katılanların dörtte üçü bu sistemi tercih etti. Elektronik genel kurullar, ortalama 48 dakika sürüyor. Oylamalar, ortalama 11 saniyede sonuçlanıyor. Sistem üzerinden aynı günde gerçekleştirilen genel kurul sayısı 33'e kadar çıktı.
Sadece devlet açısından değil, şirketler ve ortaklar açısından, şirketle ilgilenenler açısından, herkes açısından inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Zaman tasarrufu ve etkinliği sağlıyor.