Gümrük ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardımcıları Eğitimi

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce Erzurum, Van ve Mersin İl Müdürlüklerinden gelen Gümrük ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardımcılarına İl Müdürlüğümüzde eğitim verildi.