Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi

                                                            
 

Paydaşı olduğumuz Ankara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde Eylül 2016 ayından itibaren yürütülen Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesinin kapanış toplantısı 09.07.2018 Pazartesi günü İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Arif Sami SEYMENOĞLU’nun ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatif temsilcilerinin de katılım sağladığı kapanış programında proje çıktılarının sunumları yapılarak ardından Anadolu Bacıları, İhtiyaç Haritası, Nal- Etik , Başka Bir Okul Mümkün ve Beypazarı Bostancılar Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatif yöneticilerinin yer aldığı panel düzenlendi.