Antalya İlinde gerçekleştirilen Tüketici Hakem Heyeti Hizmetiçi Eğitim Programına İl Müdürümüz Sayın Ekrem YILDIZ ve Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Neşe CAN'da katıldı.

Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ile ilgili Tüketici Hakem Heyetlerinin iş ve işleyişleri hususunda 14-16 kasım 2014 tarihleri arasında Antalya İlinde; İl ve ilçe Tüketici Hakem Heyetlerinden katılan başkan ve raportörlere yönelik Tüketici Hakem Heyetleri eğitim programı düzenlendi.

Düzenlenen eğitimle ilgili olarak 1.gün Tüketicini Korunması ve  Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan ERSOY ve Genel Müdür Yardımcıları Avni DİLBER,Bayram UZUNOĞLAN, Daire Başkanı Oğuz ŞAHİN ve Prof. DR. Yılmaz ASLAN 6502 sayılı Kanunla yürülüğe giren yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdiler.

Öğleden sonraki oturumlarda; Tüketici Mahkemesi Hakimi Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı İlhan KARA Tüketici Hakem Heyeti kararlarında karşılaşılan hukuki ve maddi eksikler, tüketici müracaat usul ve esasları hakkında, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyeleri Nuri GÜLEÇ ve Candaş İLGÜN Tüketici Kanunu ile ilgili güncel Yargıtay Kararları hakkında detaylı ve özverili sunumlarıyla verimli bir Tüketici Hakem Heyeti hizmetiçi eğitim programı gerçekleştirildi.

2. gün Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımı, e-imza ile ilgili konular, TÜBİS-UYAP entegrasyonu Tüketici Bilgi Sİsteminin (TÜBİS) kullanımı ve Tüketici Hakem Heyeti Kararlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili olarak Daire Başkanları Yakup GÜZEL ve Fatma ÇAĞLAR bilgilendirme yaptılar.