Ankara Tüketici İl Hakem Heyeti 10.07.2018 Tarihli Kararları ve Dağılımları2018 yılı Temmuz ayının 1. Tüketici İl Hakem Heyeti toplantısı 10.07.2018 tarihinde yapılmış olup, tüketici başvurularından dosya bilgileri tamam olan 29 adet başvuru Hakem Heyetinde görüşülerek karara bağlanmıştır.
 Bunlardan; 10 adedi Ayıplı Hizmet, 19 adedi Ayıplı Mal ve 2 adedi Banka (dosya masrafları) başvurusundan oluşmaktadır. Yine görüşülüp karara bağlanan dosyanın;

  • 18’i tüketici talebi lehine(kabul)
  • 11’i tüketici aleyhine (red) yönünde karar verilmiştir.
                                                                                                          2018 Yılı Toplam İstatistiklerin Dağılımı
                                           
                                              
 

 

 

Toplantı Tarihi Alınan Karar Ayıplı Hizmet Ayıplı Mal Banka Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Bilirkişi
08.01.2016 167 12 66 89 123 25 19
25.01.2016 217 67 71 79 159 32 26
08.02.2016 224 42 77 105 144 56 24
22.02.2016 218 43 86 89 139 51 28
07.03.2016 246 19 105 122 145 60 41
21.03.2016 230 35 98 97 134 66 30
11.04.2016 225 27 93 105 137 44 44
25.04.2016 142 23 67 52 68 53 21
06.05.2016 174 26 86 62 94 54 26
30.05.2016 165 12 90 63 88 51 26
10.06.2016 162 23 73 66 99 40 23
24.06.2016 159 24 90 45 77 52 30
18.07.2016 141 19 67 55 72 38 31
26.07.2016 85 18 41 26 43 20 22
15.08.2016 229 32 136 61 99 62 68
25.08.2016 170 41 95 34 83 51 36
05.09.2016 85 12 47 26 44 24 17
26.09.2016 215 34 132 49 108 69 38
10.10.2016 233 41 156 36 83 95 55
24.10.2016 193 42 123 28 66 88 39
14.11.2016 216 46 147 23 103 80 33
28.11.2016 156 28 106 22 70 55 31
12.12.2016 115 25 76 14 46 46 23
22.12.2016 292 70 175 47 171 75 46
Toplam 4.459 761 2.303 1.395 2.395 1.287 777
Toplantı Tarihi Alınan Karar Ayıplı Hizmet Ayıplı Mal Banka Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine Bilirkişi
19.01.2017 11 2 8 1 4 7 0
30.01.2017 30 7 16 7 15 9 6
13.02.2017 120 22 86 12 58 42 20
27.02.2017 185 42 116 27 102 52 31
13.03.2017 160 36 102 22 99 41 20
27.03.2017 125 22 88 15 70 33 22
10.04.2017 187 38 132 17 113 38 36
24.04.2017 102 12 69 21 59 22 21
08.05.2017 123 25 86 12 63 40 20
22.05.2017 98 18 66 14 49 29 20
05.06.2017 129 26 84 19 62 34 33
19.06.2017 145 29 101 15 63 48 34
10.07.2017 153 31 108 14 68 46 39
31.07.2017 159 39 104 16 101 42 13
07.08.2017 76 18 50 10 36 31 8
21.08.2017 69 11 48 11 43 26 -
11.09.2017 61 11 42 8 31 30 -
25.09.2017 91 15 64 19 53 38  
16.10.2017 108 29 67 24 52 56 -
26.10.2017 75 19 50 6 44 31 -
06.11.2017 50 25 23 2 30 20 -
27.11.2017 97 36 52 9 59 38 -
11.12.2017 90 14 67 9 49 41 -
27.12.2017 90 15 71 4 50 40 -
15.01.2018 94 35 46 13 64 29 -
29.01.2018 100 30 59 11 67 31 -
12.02.2018 66 14 45 7 51 15 -
26.02.2018 95 27 57 11 67 26 -
12.03.2018 70 25 37 13 50 20 -
26.03.2018 101 19 75 7 65 33 -
09.04.2018 94 34 51 9 61 32 -
24.04.2018 81 29 45 7 62 19 -
14.05.2018 66 16 46 4 39 25 -
28.05.2018 86 24 60 2 58 27 -
18.06.2018 55 23 24 8 38 16 -
27.06.2018 55 16 30 9 44 11 -
10.07.2018 29 10 19 2 18 11 -
TOPLAM 3.526 844 2.294 417 2.057 1.129 323
SMS veya Telefon yoluyla kesinlikle bilgi verilmemektedir.