Ankara Hal Hakem Heyeti 01.11.2017 Tarihli Kararları ve Dağılımları

2017 yılı Kasım ayının 3. Hal Hakem Heyeti toplantısı 01.11.2017 tarihinde yapılmış olup, başvurulardan dosya bilgileri tamam olan 3 adet başvuru Hal Hakem Heyetinde görüşülerek karara bağlanmıştır.
Bunlardan; 3 adedi  de Cezalı Hal Rüsumunun İptali başvurusundan oluşmaktadır.
Yine görüşülüp karara bağlanan 3 dosyanın ;
 

  • 2'si hakkında  Red , 1'i hakkında Kabul yönünde karar verilmiştir.

 

 


16.04.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
04.05.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
18.05.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
18.05.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.06.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.06.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.07.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.07.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
03.08.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
17.08.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.09.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.10.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.10.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
02.11.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.11.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.12.2015 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
04.01.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
18.01.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.02.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.02.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.03.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.03.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.04.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
18.04.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
02.05.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.05.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.06.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.06.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.07.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
18.07.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.08.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.08.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.09.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.09.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
03.10.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
17.10.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.11.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.11.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.12.2016 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
02.01.2017 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.01.2017 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
01.02.2017 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
16.02.2017 tarihli Hal Hakem Heyeti toplantısında görüşülüp karara bağlanan dosyaların isim listesi ektedir. Tıklayınız.
 NOT:    Değeri 77.402,08 TL Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklar: Bu uyuşmazlıklara ilişkin hal hakem heyetinin vereceği kararlar ilam hükmündedir. Uyuşmazlığın taraflarını doğrudan bağlar. Ancak tarafların bu kararlara karşı asliye ticaret mahkemesine itiraz yoluyla başvurma hakları mevcuttur.
            Değeri 77.402,08 TL ve üstündeki uyuşmazlıklar: Bu uyuşmazlıklara ilişkin hal hakem heyetinin vereceği kararların taraflar üzerinde bir bağlayıcılığı yoktur. Ancak bu kararların ilgili mahkemelerde delil olarak ileri sürülebilmesi mümkündür 
           Toptancı hali yönetimi veya personelinin uygulamalarından veyahut toptancı hallerinin ve pazar yerlerinin yönetim ve işleyişinden kaynaklanan diğer uyuşmazlıklar: Yine bu uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararlar bağlayıcı olmamakla beraber ilgili mahkemeler önünde delil olarak ileri sürülebilmesi olanağı mümkündür.

 
Toplantı Tarihi Alınan Karar Alacağın Tahsili Cezalı Hal Rüsumunun İptali Hal Çalışanları Arasındaki İtilaf Kabul Kısmen Kabul Delil Niteliğinde Kabul  Red Uyuşmazlığın Konusuz Kalması
02.01.2015 3 3 - - 2 - - 1 -
16.01.2015 7 7 - - 4 1 1 1 -
02.02.2015 5 2 3 - - 1 - 3 1
16.02.2015 5 3 2 - 1 1 - 2 1
02.03.2015 8 - 8 - 8 - - - -
16.03.2015 9 - 9 - 7 - - 2 -
01.04.2015 3 2 - 1 - - - 3 -
16.04.2015 5 3 2 - 1 - - 4 -
04.05.2015 2 1 1 - - - - 2 -
18.05.2015 1 1 - - - - - 1 -
01.06.2015 3 - 1 2 1 - - - 2
16.06.2015 3 2 1 - 2 - - - 1
01.07.2015 4 3 1 - - 1 - 3 -
16.07.2015 5 4 - 1 1 - 2 2 -
03.08.2015 2 2 - - 1 1 - - -
17.08.2015 2 1 1 - - - - 2 -
16.09.2015 3 1 2 - 1 1 - 1 -
01.10.2015 4 1 3 - - - - 4 -
16.10.2015 3 1 2 - - - - 2 1
02.11.2015 2 1 1 - 1 - - 1 -
16.11.2015 2 1 1 - - - - 2 -
01.12.2015 2 1 1 - - - - 2 -
16.12.2015 6 - 6 - 6 - - - -
TOPLAM 89 40 45 4 36 6 3 38 6
Toplantı Tarihi Alınan Karar Alacağın Tahsili Cezalı Hal Rüsumunun İptali Hal Çalışanları Arasındaki İtilaf Kabul Kısmen Kabul Delil Niteliğinde Kabul Red Uyuşmazlığın Konusuz Kalması
04.01.2016 13 1 12 - 12 - - - 1
18.01.2016 14 - 14 - 11 - - 3 -
01.02.2016 12 2 10 - 9 1 - 2 -
16.02.2016 13 2 11 - 11 1 - - 1
01.03.2016 4 1 3 - 2 - - 2 -
16.03.2016 2 - 2 - 2 - - - -
01.04.2016 4 1 3 - 3 - - 1 -
18.04.2016 6 1 5 - 6 - - - -
02.05.2016 6 3 3 - 1 1 - 4 -
16.05.2016 6 1 5 - - - - 6 -
01.06.2016 7 3 4 - 4 1 - 2 -
16.06.2016 7 1 6 - 2 1 - 4 -
01.07.2016 2 - 2 - - - - 2 -
18.07.2016 2 - 2 - - - - 2 -
01.08.2016 2 - 2 - 2 - - - -
16.08.2016 4 - 4 - 4 - - - -
01.09.2016 4 1 3 - - 1 - 3 -
16.09.2016 2 1 1 - 1 1 - - -
03.10.2016 3 1 2 - 2 - - 1 -
17.10.2016 2 - 2 - 2 - - - -
01.11.2016 8 - 8 - 7 - - 1 -
16.11.2016 5 - 5 - 5 - - - -
01.12.2016 10 - 10 - 5 - - 5 -
16.12.2016 - - - - - - - - -
TOPLAM 138 19 119 - 91 7 - 38 2
Toplantı Tarihi Alınan Karar Alacağın Tahsili Cezalı Hal Rüsumunun İptali Hal Çalışanları Arasındaki İtilaf Kabul Kısmen Kabul Delil Niteliğinde Kabul Red Uyuşmazlığın Konusuz Kalması
02.01.2017 4 1 3 - 2 - - 2 -
16.01.2017 3 2 1 - - - - 1 2
01.02.2017 5 1 4 - - - - 4 1
16.02.2017 3 - 3 - 3 - - - -
01.03.2017 3 1 2 - 3 - - - -
16.03.2017 3 - 3 - 1 - - 2 -
03.04.2017 1 1 - - - - - 1 -
17.04.2017 1 1 - - - - - 1 -
02.05.2017 1 - 1 - - - - 1 -
02.05.2017 - - - - - - - - -
16.05.2017 - - - - - - - - -
01.06.2017 3 3 - - 1 - - 2 -
16.06.2017 1 - 1 - - - - 1 -
03.07.2017 - - - - - - - - -
17.07.2017 1 - 1 - - - - 1 -
16.08.2017 2 - 2 - 1 - - 1 -
05.09.2017 1 - 1 - - - - 1 -
18.09.2017 1 - 1 - 1 - - - -
02.10.2017 2 - 2 - - - - 2 -
16.10.2017 2 - 2 - - - - 2 -
01.11.2017 3 - 3 - 1 - - 2 -
TOPLAM 40 10 30 - 13 - - 24 3